תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אתר זכויות (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת Netolink (להן: "החברה") ומהווה מקור לעיון ולקבלת מידע על הזכויות בנושאים שונים.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן ביחד: "התנאים") דומים לתנאים של אתר Netolink.co.il או של אתר הכסף שלי (kesef.org.il) המופעל גם על ידי החברה, לפי השינויים בהתאם לאתר זה.

המידע באתר הינו כללי, הוא אינו מחייב ואינו מהווה לתחליף משפטי, פיננסי, עסקי או כל ייעוץ מקצועי אחר, בין אם נקבע לכך רישיון כחוק ובין אם לא. השימוש במידע על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה כל טענה כלפי האתר או החברה.

היה והתנאים, או חלק מהם, לפי החברה או הכסף שלי סותרים – ההוראות המגנות על האתר יגברו.